הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי
  • נגישות
  • youtube
  • twitter
  • Instagram
  • facebook
  • מפת האתר
פתח/סגור תפריט
למבזק הבא
למבזק הקודם
  
הדפסת טופס
מילוי הטופס
  
טופס הצטרפות לתכנית קומפוסטרים
הדפסת טופס
איכות הסביבה
הוראת קבע לבנק - חינוך
גביה
הוראה לחיוב כרטיס אשראי - גני ילדים
pdf
גביה
הוראה לחיוב חשבון - ארנונה
pdf
גביה
טופס שינוי מחזיק
הדפסת טופס
מילוי טופס
גביה
עידכון כרטיס אשראי
טופס מילוי
גביה
בקשה לאישור לטאבו
מילוי טופס
גביה
בקשה לפטור נכס ריק
מילוי טופס
גביה
בקשה לפטור נכס הרוס
מילוי טופס
גביה
בקשה לקבלת הנחה מארנונה כללית
גביה
הנחה מארנונה לבנין ריק
pdf
גביה
בקשה לקבלת הנחה מועדת ��נחות
גביה
בקשה להנחה מתשלום ארנונה לעסק
pdf
גביה
טופס בקשה לפטור לבנין שנהרס או ניזוק
pdf
גביה
ערעור על מדידת נכס
pdf
גביה
הוראה לחיוב בכרטיס אשראי - ארנונה
pdf
מקוון
גביה
בקשה לקבלת תעודה לרשם המקרקעין
הורדת טופס
מילוי טופס

גביה
בקשה לזיכוי כספי לחשבון הבנק

PDF

מקוון
גביה
טופס השגה על חיוב ארנונה
גביה
בקשה לקבלת הנחה עפי מבחן הכנסה
הדפסת טופס
גביה
בקשה להנחה בארונה להורה עצמאי

pdf

גביה
שאלון למועמד
הדפסת טופס
דרושים
הנחיות מודד העירייה (טופס מס' 1)
הנדסה - פיקוח על הבניה
פתיחת בקשה לתיק פיקוח בניה חדשה/תוספת בניה (טופס מס' 2)
הנדסה - פיקוח על הבניה
הודעה על התחלת עבודת הבניה וגמר בניית גדר ביטחון (טופס מס' 3)
pdf
הנדסה - פיקוח על הבניה
הודעה על מינוי אחראי לביצוע שלד הבניין (טופס מס' 4)
pdf
הנדסה - פיקוח על הבניה
הודעה על מינוי אחראי לביקורת (טופס מס' 5)
pdf
הנדסה - פיקוח על הבניה
הודעה על מינוי הקבלן (טופס מס' 6)
הדפסת טופס
הנדסה - פיקוח על הבניה
דווח על עריכת ביקורת באתר בניה – סימון קווי בניין (טופס מס' 7)
pdf
הנדסה - פיקוח על הבניה
דווח על עריכת ביקורת באתר בניה - אישור מודד מוסמך - חפירות (טופס מס' 8)
pdf
הנדסה - פיקוח על הבניה
אישור מודד מוסמך - מיקום (טופס מס' 9)
pdf
הנדסה - פיקוח על הבניה
דווח על עריכת ביקורת באתר בניה - גמר יסודות וגמר הקמת מקלט (טופס מס' 10)
pdf
הנדסה - פיקוח על הבניה
דווח על עריכת ביקורת באתר בניה - יציקה כל רצפה/תקרה (טופס מס' 11)
pdf
הנדסה - פיקוח על הבניה
דווח על עריכת ביקורת באתר בניה - גמר הקמת שלד (טופס מס' 12)
pdf
הנדסה - פיקוח על הבניה
דווח על עריכת ביקורת באתר בניה - גמר בנייה (טופס מס' 13)
pdf
הנדסה - פיקוח על הבניה
הצהרת מודד מוסמך בסיום הבנייה (טופס מס' 14)
pdf
הנדסה - פיקוח על הבניה
תצהיר של האחראי לביצוע השלד (טופס מס' 15)
pdf
הנדסה - פיקוח על הבניה
תצהיר של אחראי לביצוע השלד, תקנה 20א (מקלט, ממ"ד) (טופס מס' 16)
pdf
הנדסה - פיקוח על הבניה
תצהיר של מתכנן השלד (טופס מס' 17)
pdf
הנדסה - פיקוח על הבניה
הודעת מתכנן השלד על שמירת מסמכים (טופס מס' 18)
pdf
הנדסה - פיקוח על הבניה
אישור שרותי כיבוי אש (טופס מס' 19)
הנדסה - פיקוח על הבניה
אישור מחלקת תשתיות (טופס מס' 20)
הנדסה - פיקוח על הבניה
אישור מחלקת תברואה (טופס מס' 21)
הנדסה - פיקוח על הבניה
אישור מחלקת הגביה (טופס מס' 22)
הנדסה - פיקוח על הבניה
אישור מנהל הרובע (טופס מס' 23)
הנדסה - פיקוח על הבניה
אישור תאגיד המים (טופס מס' 24)
הנדסה - פיקוח על הבניה
אישור מחלקת גנים ונוף (טופס מס' 25)
הנדסה - פיקוח על הבניה
תצהיר חשמלאי מוסמך (טופס מס' 26)
pdf
הנדסה - פיקוח על הבניה
אישור המהנדס המתכנן על חיפוי קירות חוץ (טופס מס' 27)
הנדסה - פיקוח על הבניה
אישור המהנדס המתכנן על בדיקת מעקות המרפסות (טופס מס' 28)
הנדסה - פיקוח על הבניה
בקשה לטופס 4 - לאישור לאספקת חשמל/מים/וטלפון (טופס מס' 29)
pdf
הנדסה - פיקוח על הבניה
בקשה לתעודת גמר (טופס מס' 30)
pdf
הנדסה - פיקוח על הבניה
אישור מחלקת תנועה ותחבורה (טופס מס' 31)
הדפסת טופס
הנדסה - פיקוח על הבניה
אישור מחלקת שילוט (טופס מס' 32)
הדפסת טופס
הנדסה - פיקוח על הבניה
אישור יועץ בטיחות (טופס מס' 33)
הדפסת טופס
הנדסה - פיקוח על הבניה
טפסי רישוי - התחייבות העו"ד לרישום הבית המשותף
הדפסת טופס
הנדסה - רישוי בניה
טפסי רישוי - ערבות בנקאית
הדפסת טופס
הנדסה - רישוי בניה
טפסי רישוי - תקנה 27 כללי
הדפסת טופס
הנדסה - רישוי בניה
טפסי רישוי - תקנה 27
הדפסת טופס
הנדסה - רישוי בניה
טפסי רישוי - טופס הצהרה על כמות פסולת בניין
הדפסת טופס
הנדסה - רישוי בניה
טפסי רישוי - אישור הוועדה לרשום לבתים המשותפים
הדפסת טופס
הנדסה - רישוי בניה
טפסי רישוי - טופס הנחיות לביצוע פרסומים בהתאם לסעיפים 149 לחוק ו27 לתמ"א
הדפסת טופס
הנדסה - רישוי בניה
טפסי רישוי - מידע נדרש לתמא 38 הריסה ובניה חדשה
הדפסת טופס
הנדסה - רישוי בניה
טפסי רישוי - מידע נדרש לתמא 38 חיזוק
הדפסת טופס
הנדסה - רישוי בניה
טפסי רישוי - מידע נדרש לתוספת בניה
הדפסת טופס
הנדסה - רישוי בניה
טפסי רישוי - מידע נדרש לתוספת חדר על הגג
הדפסת טופס
הנדסה - רישוי בניה
טופס רישוי - מידע נדרש לתוספת מרפסות
הדפסת טופס
הנדסה - רישוי בניה
טפסי רישוי - מידע נדרש לתוספת ממד
הדפסת טופס
הנדסה - רישוי בניה
טופס רישוי - מידע נדרש למעלית
הדפסת טופס
הנדסה - רישוי בניה
טופס רישוי - מידע נדרש לשימוש חורג
הדפסת טופס
הנדסה - רישוי בניה
טופס רישוי - מידע נדרש לתוספת חניה במגרש
הדפסת טופס
הנדסה - רישוי בניה
טפסי רישוי - אישור כיבוי אש
הדפסת טופס
הנדסה - רישוי בניה
טפסי רישוי - נספח 2 לתב"ע
הדפסת טופס
הנדסה - רישוי בניה
טפסי רישוי - הצהרת עורך הבקשה לקראת הוצאת היתר בניה
הדפסת טופס
הנדסה - רישוי בניה
טפסי רישוי - נספח להיתר לבניין חדש
הדפסת טופס
הנדסה - רישוי בניה
טפסי רישוי - נספח להיתר לתוספת לבניין קיים
הדפסת טופס
הנדסה - רישוי בניה
טפסים הנדסיים - נספח לחישוב סטטי
הדפסת טופס
הנדסה - רישוי בניה
טפסים הנדסיים - תצהיר של מתכנן השלד
הדפסת טופס
הנדסה - רישוי בניה
טפסים הנדסיים -הצהרה- חישוב סטטי
הדפסת טופס
הנדסה - רישוי בניה
טפסים הנדסיים - תקינות מקלט - מרחב מוגן
הדפסת טופס
הנדסה - רישוי בניה
טפסים הנדסיים - הודעה על מינוי אחראי לביצוע שלד הבניין
הדפסת טופס
הנדסה - רישוי בניה
טפסים הנדסיים - הודעה על מינוי אחראי לביקורת
הדפסת טופס
הנדסה - רישוי בניה
טפסים הנדסיים - הודעה על מינוי קבלן
הדפסת טופס
הנדסה - רישוי בניה
טפסים הנדסיים - הנחיות חישובים סטטים
הדפסת טופס
הנדסה - רישוי בניה
טפסים הנדסיים - תצהיר מהנדס בהתאם לסעיפים 9,8 ונספח 2 לתמ"א 38
הדפסת טופס
הנדסה - רישוי בניה
טפסים משפטיים - כתב התחייבות לשיפוי תמ"א 3/38/א
הדפסת טופס
הנדסה - רישוי בניה
טפסים משפטיים - התחייבות עו"ד לרישום הפקעות
הדפסת טופס
הנדסה - רישוי בניה
טפסים משפטיים - עמידות המבנה בפני רעידות אדמה
הדפסת טופס
הנדסה - רישוי בניה
טפסים משפטיים - התחייבות למתן זיקת הנאה תשתיות פרטיות
הדפסת טופס
הנדסה - רישוי בניה
בקשה לקבלת מידע
pdf
חופש המידע
הצהרת בריאות
PDF
מילוי
חינוך
בקשת העברה לגני ילדים גילאי 3
pdf
חינוך
ביטול רישום לחוג
PDF
חינוך
בקשה להנחות בחוגי העשרה, תרבות וספורט
pdf
חינוך
בקשה להנחות בשכר לימוד קונסרבטוריון
pdf
חינוך
תצהיר בעל רכב/מחזיק רכב
pdf
חניה
בקשה לביטול דו"ח חניה
pdf
מילוי מקוון
חניה
בקשה לתו חניה
מילוי טופס
חניה
בקשה להסבת דו"ח חניה
טופס מקוון
חניה
טפסים לפתיחת ספק חדש בעירייה
מקוון
ספקים
הצהרה למי שאינו עוסק מורשה או עוסק פטור לעניין מע"מ
pdf
ספקים
בקשה לביטול דו"ח מפגעים
טופס מקוון
פיקוח
בקשה להישפט - דו"ח מפגעים
טופס מקוון
פיקוח
בקשה לרישיון עסק
מקוון
רישוי עסקים
חוזה שכירות

שונות
טופס פניה למחלקת פניות הציבור
טופס מילוי
שונות
טופס פניה למוקד העירוני
מילוי טופס
שונות
בקשה לקבלת תמיכה
pdf
תמיכות
טופס פירוט הכנסות והוצאות
pdf
תרבות הדיור
מאזן חצי-שנתי
pdf
תרבות הדיור
פרוטוקול ישיבת דיירים
pdf
תרבות הדיור
עיריית גבעתים
שינקין 6, גבעתיים
טל. 03-572-2244
פקס. 03-571-6597
  • youtube
  • twitter
  • instagram
  • facebook
חזור ללמעלה