הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי
 • youtube
 • twitter
 • Instagram
 • facebook
 • מפת האתר
פתח/סגור תפריט
למבזק הבא
 • מידע על חניה מועדפת לתושבי גבעתיים בכחול-לבן

  חניה מועדפת היא חניה המותרת רק לתושבי גבעתיים בעלי תו חניה עירוני בתוקף למן השעה 17:00 עד לשעה 09:00.   דהיינו, בשעות אלו, כנגד מי שאינו בעל תו חניה עירוני בתוקף, עלול להירשם דו"ח, גם אם שילם אגרת חניה (את אגרת החניה יוכל להשיב באמצעות בקשה למחלקת הפיקוח והחניה).   לנוחיותכם, מצ"ב טבלת מיפוי רחובות העיר, לפי חניה מועדפת וחניה בכחול לבן.   שימו לב, כי הטבלה אמורה לשמש כעזר בלבד, ואינה מחליפה את חובתו של נהג, הקבועה בדין, לבחון את השלטים הרלבנטיים למקום החניה בו בחר לחנות. לצפייה בטבלה לחץ כאן ​
למבזק הקודם

תשלומים וארנונה

הארנונה היא מס המוטל לפי פקודת העיריות על המחזיקים בנכסי דלא – ניידי (מבנים, דירות, קרקעות וכו') מדי שנה. כספי הארנונה ממנים כ – 50% מתקציב העירייה ומשמשים למימון מיגוון פעולות בתחומי החינוך, התרבות, הרווחה, התברואה ותחומים נוספים.

מידי שנה ועדת הכספים של הכנסת ו/או שרי הפנים והאוצר מגדירים את שיעור עדכון הארנונה עבור הרשויות המקומיות (ראה צו ארנונה). מדיניות העירייה להרחבה מתמדת של סל השירותים לתושב הפכה את העיר גבעתיים למקום הידוע .באיכות החיים הגבוהה שבו, ממנה נהנים כל תושבי העיר.

הנחות כלליות

 • ההנחה תינתן רק לדירה שמתגורר בה הזכאי בפועל, ובתנאי שהזכאי רשום במרשם התושבים בכתובת זו וחשבון הארנונה רשום על שמו או של שם זוגתו.
 • בהודעת התשלום יצוין סוג ההנחה והסכום. מקבל קצבת המוסד לביטוח לאומי, שבחשבונו לא נרשמה ההנחה, יפנה למחלקת הכנסות העירייה, יציג תעודת זהות וכן אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת הקצבה.
 • ההנחות בארנונה תינתנה אך ורק ממועד הגשת הבקשה. לא תינתנה הנחות רטרואקטיביות.
 • המתגוררים בשכירות חייבים להמציא חוזה שכירות בר - תוקף (אופציית השכרה אינה מימוש בפועל).

מי זכאי להנחה ?

יודגש

 1. המידע המובא להלן הינו כללי ולנוחות המשתמש בלבד. הכללים המלאים והמחייבים למתן כל הנחה מופיעים בהוראות הדין הרלוונטיות כפי תוקפן מעת לעת.

 2. על מנת לבדוק זכאות להנחה יש למלא טופס בקשה מס.1 ולהגישו חתום לעירייה בצרוף מסמכים תומכים.

אזרח ותיק

מקבל קצבת זקנה
אזרח ותיק עפ"י מבחן הכנסה*
מקבל קצבת זקנה לנכה כפוף למבחן הכנסה*
אזרח ותיק המקבל הבטחת הכנסה
מקבל גמלת סיעוד
מקבל גמלת אסיר ציון
מקבל גמלה לפי הכנסה כאסיר ציון
נכי רדיפות הנאצים
מקבל גמלת נכות בשל רדיפות הנאצים ממשלת גרמניה או הולנד או אוסטריה או בלגיה
חסידי אומות העולם
25% עד 100מ"ר
30% עד 100מ"ר
100% עד 100מ"ר
100% עד 100מ"ר
70% עד 100מ"ר
66% עד 70 מ"ר
מעל 4 נפשות עד 90 מ"ר
100% עד 100 מ"ר
66% עד 70 מ"ר
מעל 4 נפשות עד 90 מ"ר
66% עד 70 מ"ר
מעל 4 נפשות עד 90 מ"ר
66% עד 70 מ"ר

 * מבחן הכנסה – סך כל ההכנסות, מכל מקור שהוא, אינו עולה על השכר הממוצע כפי שפורסם לאחרונה לפני הגשת הבקשה להנחה;

גרים בדירה יותר מאזרח ותיק אחד - סך כל הכנסות המתגוררים באותה דירה, מכל מקום שהוא, אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע.

נכים

נכה בעל דרגת נכות 90% ומעלה
נכה בעל דרגת אי-כושר 75% ומעלה
בעל תעודת עיוור
הורה לילד נכה הזכאי לגמלה
40% עד 100 מ"ר
80% עד 100 מ"ר
90% עד 100 מ"ר
33% עד 100 מ"ר

  פרט ומשפחה

מקבל הבטחת הכנסה לפני 1.1.03
מקבל מזונות לפי חוק המזונות לפני 1.1.03
עולה חדש
(12 חודשים מתוך 24 חודשים מהרישום)
אזרח עולה
(12 חודשים מתוך 24 חודשים מהרישום)
הורה עצמאי
(כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי 1992)
70% עד 100 מ"ר
70% עד 100מ"ר
90% עד 100 מ"ר
90% עד 100 מ"ר
20% עד 100 מ"ר

  משרד הבטחון

נכה צה"ל
נכה משטרה
נכה שירות בתי הסוהר
נכה פעולות איבה
משפחה שכולה
עסק נכה משרד הביטחון
חייל בשירות חובה
מתנדב בשירות לאומי
משרת בשירות אזרחי
מקבלי גמלת פדוי שבי
66% עד 70 מ"ר מעל 4 נפשות עד 90 מ"ר
66% עד 70 מ"ר מעל 4 נפשות עד 90 מ"ר
66% עד 70 מ"ר מעל 4 נפשות עד 90 מ"ר
66% עד 70 מ"ר מעל 4 נפשות עד 90 מ"ר
66% עד 70 מ"ר מעל 4 נפשות עד 90 מ"ר
66% מותנה באישור מס הכנסה על פטור ממקדמות לפי סעיפים 174 עד 181
100% עד 70 מ"ר מעל 4 נפשות עד 90 מ"ר
100% עד 70 מ"ר מעל 4 נפשות עד 90 מ"ר
100% עד 70 מ"ר מעל 4 נפשות עד 90 מ"ר
20% עד 100 מ"ר

 כללי

 • הנחה עפ"י הכנסה ממוצעת לנפש  בהתאם לתקנה 2 (8) ובתוספת הראשונה לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) – 1993: 20%-90%
 • לסטודנטים תינתן הנחה עד לגובה של 50% ועד לשטח של 50 מ"ר, זאת בכפוף לעמידה בתנאים המפורטים בתוספת. ככל שבנכס מתגוררים 2 סטודנטים ומעלה ניתן יהיה להעניק הנחה כאמור עד לשטח של 100 מ"ר הראשונים.
 • על מנת לבדוק זכאות להנחה יש למלא טופס בקשה ולהגישו חתום לעירייה בצירוף מסמכים תומכים.

ועדת הנחות

 • המידע המובא להלן הינו כללי ולנוחות המשתמש בלבד. הכללים המלאים והמחייבים למתן כל הנחה מופיעים בהוראות הדין הרלוונטיות כפי תוקפן מעת לעת.

 • ועדת הנחות תקבע את זכאותו של מבקש הנחה, ואת שיעורי ההנחה בכפוף לאמור בתקנות.

 • על מנת לבדוק זכאות להנחה יש למלא טופס בקשה מס.2 ולהגישו חתום לעירייה בצרוף מסמכים תומכים

​מבקש נזקק​ ​הנחות לעסקים
הועדה תהא מוסמכת לתת הנחה בשיעור עד 70 אחוזים למחזיק בנכס שהוא נזקק; לענין זה , "נזקק"-מחזיק:
·         שנגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך, שלו או של בן-משפחתו;
·         שקרה לו אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי.
 ועדת הנחות לעסקים
"עסק" - הנחה
לבתי עסק (במגבלות גיל המחזיק, שטח הנכס ומחזור העסק, כקבוע בהוראות הדין(*
·         הוא בעל העסק ואין הוא בעל עסק נוסף.
·         שטחו של העסק אינו עולה על 75 מ"ר.
·         מלאו לו 67 שנים ובאישה 62 שנה.
·         הוא עוסק שמחזור העסקאות שלו בכל עסקיו אינו עולה על 240,000 ₪.(נכון ל- 1.1.2012) הסכום האמור יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן.
·         הוא זכאי להנחה מארנונה, לפי תקנה 2(8) בעד דירת המגורים שבה הוא מחזיק.
עד 70%
כפי שיעור ההנחה שנקבע לו לדירת המגורים עד 40 מ"ר

פטור מארנונה למוסד מתנדב לשרות הציבור

סעיף 5(י ) לפקודת מיסי עירייה ומסי ממשלה (פיטורין), 1938 קובע כי שר הפנים רשאי לפטור "מוסד מתנדב לשירות הציבור" מתשלום ארנונה .
לקבלת מידע נוסף מאתר משרד הפנים לחצו כאן.

אפשרויות תשלום

 • בכל סניפי הבנקים המקומיים (כולל בנק הדואר).
 • במרכז שירות לתושב ברח' שיינקין 4, גבעתיים. 
 • בהוראת קבע - הסדר באמצעות הוראת קבע בבנק בתשלומים דו - חודשיים צמודים למדד.
  המעוניינים להצטרף להסדר זה יפנו למחלקת הכנסות העירייה בכדי לקבל טופס הרשאה לחיוב חשבון הבנק.
  יש למלא הטופס ולשולחו למחלקת הכנסות העירייה.
  להורדת הטופס - לחצו כאן
 • באמצעות כרטיסי אשראי - באמצעות האינטרנט או במענה ממוחשב בטלפון 1-700-700-273.

שינוי בעלות

לצורך שינוי שם המשלם/בעלות בנכס - יש להמציא :

העתק חוזה מכירה או אסמכתא משפטית אחרת על העברת הבעלות (הצהרה על העברה ללא תמורה, צו ירושה, פסק דין וכו').

שינוי מחזיק/ שכירות

חובה למסור לעירייה הודעה בכתב על כל שינוי של מחזיק בנכס. וכל זמן שלא נמסרה הודעה כאמור יהיה המחזיק בספרי העירייה חייב בארנונה בגין הנכס. וזאת אף אם חדל מלהחזיק בנכס בפועל. להורדת טופס שינוי שם המחזיק בנכס לחצו כאן.

כניסה לנכס

 • משכיר או שוכר נכס לתקופה של 12 חודשים או יותר מחויב למסור לעירייה הודעה בצירוף העתק חוזה שכירות שהוא חתום הן ע"י בעל הנכס כפי שרשום בספרי העירייה והן ע"י השוכרים, יצוין כי מניין 12 החודשים מתחיל ממועד מסירת ההודעה ואילך ולא ניתן להגיש חוזה שכירות ולרשום שוכר בדיעבד.
 • אם המחזיק הינו תאגיד - יש לצרף תדפיס מרשם החברות או רשם עמותות ואישור עו"ד/ רו"ח כי החותם בשם התאגיד מוסמך לחייבו
 • ההודעה והמסמכים ישלחו לאגף שירות לתושב בדואר רגיל או אלקטרוני MSL@givatayim.muni.il או לפקס. 03-7516887 או יימסרו בעמדות קבלת הקהל של אגף לתושב שבקומת הכניסה ברח' שיינקין 4, גבעתיים.
 • תשלומי הארנונה עד למועד מסירת ההודעה יחולו על המחזיק הרשום בנכס לפני מתן ההודעה, וייגבו במעמד חילופי הדיירים.

עזיבת הנכס

 

בתום תקופת ההחזקה בנכס קיימת חובה למסור לעירייה הודעה על עזיבת הנכס ולשלם את כל תשלומי הארנונה וכל תשלום חוב עירוני הרובץ על הנכס עד למועד מסירת ההודעה. ההודעה תישלח בדואר רגיל או אלקטרוני MSL@givatayim.muni.il או לפקס. 03-7516887 או יימסרו בעמדות קבלת הקהל של אגף לתושב שבקומת הכניסה ברח' שיינקין 4, גבעתיים.

 

ממועד קבלת ההודעה בעירייה ואילך ייגרע שמו של המחזיק והשוכר שחדל מלהחזיק בנכס ולא יחויב עוד בתשלומי הארנונה החלים על הנכס.  

אישור לטאבו

לצורך קבלת אישור לטאבו, יש להמציא לאגף שירות לתושב את המסמכים הבאים:

 • העתק חוזה מכירה או אסמכתא משפטית אחרת על העברת הבעלות (הצהרה על העברה ללא תמורה, צו ירושה, פסק דין וכו').
 • נסח טאבו מעודכן (עד שלושה חודשים).
  לאחר המצאת אישור לאגף שירות לתושב כי סולקו כל החובות המגיעים לעירייה יינתן אישור לטאבו.
  האישור מותנה בתשלום מזומן / כרטיס אשראי / שיק בנקאי.
 • לקבלת אישור לטאבו לרישום משכנתא יש להמציא נסח טאבו מעודכן בלבד
 • בקשה לקבלת תעודה לרשם המקרקעין - להורדת הבקשה

פטור לנכס ריק לבעלי נכס

יינתן לנכס הנמצא בסטטוס ריק מחפץ ואדם לתקופה של עד 6 חודשים (וכל עוד לא שונתה הבעלות).

על המבקש למלא הצהרה בתחילת התקופה המבוקשת.

להורדת הטופס - לחצו כאן

פטור לבנין שנהרס או ניזוק

פטור לבנין שנהרס או שניזוק במידה שאי אפשר לשבת בו, ואין יושבים בו בהתאם לסעיף 330 לפקודת העיריות. הפטור מותנה במסירת הודעה בכתב בתיאום בדיקת פקח ואינו ניתן רטרואקטיבית.

להורדת הטופס - לחצו כאן

ערר על קביעת ארנונה כללית

השגה וערר ניתן להגיש לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"ו- 1976:

השגה

מי שחויב בתשלום ארנונה כללית רשאי תוך תשעים ימים מיום קבלת הודעת התשלום להשיג עליה לפני מנהל הארנונה על יסוד טענה מטענות אלה:

 • הנכס שבשלו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום.
 • נפלה בהודעת התשלום שמשיגים עליה טעות בציון סוג הנכס, גדלו או השימוש בו.
 • הוא אינו מחזיק בנכס כמשמעותו בסעיפים 1 ו-269 לפקודת העיריות.
 • היה הנכס עסק כמשמעותו בסעיף 8(ג) לחוק הסדרים התשנ"ג-שהוא אינו בעל שליטה או שחוב הארנונה הכללית בשל אותו הנכס נפרע בידי המחזיק בנכס.

להורדת טופס השגה לחצו כאן

תשובת מנהל הארנונה

(א) מנהל הארנונה ישיב למשיג תוך ששים יום מיום קבלת ההשגה.

(ב) לא השיב מנהל הארנונה תוך ששים יום – ייחשב הדבר כאילו החליט לקבל את ההשגה, זולת אם האריכה ועדת הערר, תוך תקופה זו, את מועד מתן התשובה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, ובלבד שתקופת ההארכה לא תעלה על שלושים יום.

ערר

הרואה עצמו מקופח בתשובת מנהל הארנונה על השגתו רשאי, תוך שלושים יום מיום שנמסרה לו התשובה, לערור עליה לפני ועדת ערר.

על החלטת ועדת ערר רשאים העורר ומנהל הארנונה לערער לפני בית משפט לעניינים מינהליים.

לצפיה בפרוטוקולים של ועדת ערר - לחצו כאן

צור קשר  

שעות קבלת קהל ותשלומים במשרדי אגף גביה והכנסות, רח' כצנלסון 68, גבעתיים

ימים א',ב',ד, ה' - 08:30-13:30

בנוסף ביום ב' - 15:00-17:30

יום ג' - אין קבלת קהל

מוקד ממוחשב לתשלומים בכרטיס אשראי 24 שעות ביממה - 03-9275849

מוקד טלפוני אנושי

מוקד טלפוני אנושי לבירורים ותשלומים - 1700-700-273

ימים א'-ה' - 09:00-18:00

ביום ו' - 08:30-12:30

אימייל

arnona@givatayim.muni.il

טלפונים באגף

אכיפה -  03-5722328

הנחות עפ"י חוק - 03-5722326

ועדת הנחות - 03-5722329

מזכירות - 03-5722232

פקס - 03-7312895                

ארנונה במייל

במסגרת המדיניות לשיפור השירות לתושב משיקה עיריית גבעתיים שירות מקוון המאפשר לכם התושבים לקבל חשבונות לצד מידע עירוני הכולל חדשות ופירוט אירועים, חוגים ופעילויות ישירות לתיבת המייל האישי שלכם.  ארנונה במייל

על מנת להצטרף לשירות כל שעליכם לעשות הוא למלא את הטופס המצורף בקישור שבתחתית הדף. לאחר שליחת הטופס תקבלו אישור על קליטתו במערכת. 

להצטרפות לשירות - לחצו כאן

 
עיריית גבעתיים – דף הבית
עיריית גבעתים
שינקין 6, גבעתיים
טל. 03-572-2244
פקס. 03-571-6597
 • youtube
 • twitter
 • instagram
 • facebook
הוקם ע"י החברה לאוטומציה כל הזכויות שמורות © 2016
חזור ללמעלה