הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי
 • נגישות
 • youtube
 • twitter
 • Instagram
 • facebook
 • מפת האתר
פתח/סגור תפריט
למבזק הבא
למבזק הקודם

מאגר יועצים

הרישום מיועד ליועצים חדשים בלבד שאינם רשומים במאגר היועצים העירוני.

הנחיות להגשת הבקשה 

את הבקשה יש להגיש בטופס המקוון בצירוף מסמכים הבאים:
 • הבקשה להצטרפות למאגר יועצים/ות. לחצו כאן להורדת הבקשה.

שאר המסמכים יש לאגד בקובץ אחד בפורמט PDF. 

 • צילום דף תעודת זהות בו מופיע מס' זהות ושם או תעודת רישום תאגיד במידה ומדובר בתאגיד
 • אישור רישום כעוסק מורשה לעניין מס ערך מוסף
 • אישור ניכוי מס במקור ואישור על ניהול ספרים כחוק בתוקף מפקיד שומה, או רו"ח מוסמך, או יועץ מס מוסמךקורות חיים
 • תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
 • המלצות
 • מסמכים נוספים לחתימת המציע - כמפורט בדרישת הצטרפות
בקשה שלא תמולא כראוי ו/או שלא יצורפו אליה כל האישורים הנדרשים ו/או מסמכיה לא יהיו בתוקף ו/או מסמכיה לא יהיו קריאים וברורים לא תידון כלל.

טופס בקשת הצטרפות

לאחר מילוי הטופס, יגיע מייל אישור הגשת הבקשה למייל שצויין בטופס.
למייל זה יישלח אישור קבלת המסמכים
נא לצרף בקשה לאחר מילוי כל הפרטים , קובץ בפורמט doc או pdf בגודל עד 2MB
נא לצרף את המסמכים הנדרשים בקובץ אחד בפורמט PDF עד גודל 2MB

 

עיריית גבעתים
שינקין 6, גבעתיים
טל. 03-572-2244
פקס. 03-571-6597
 • youtube
 • twitter
 • instagram
 • facebook
חזור ללמעלה