גבעתיים מאלופות המיחזור בישראל

פרויקט המיחזור העירוני קיבל לאחרונה תעודת הצטיינות מתאגיד המיחזור, אשר פרסם את נתוני מחזור הבקבוקים בישראל ומהם עולה כי גבעתיים,
היא הערים הממחזרות ביותר בישראל מבחינת איסוף בקבוקי פלסטיק, כאשר הגבעתיימי הממוצע ממחזר כמעט 2 קילו בקבוקים בשנה.

גבעתיים יזמה פרויקט מיחזור ושימוש מחדש כלל עירוני, אשר כיום כולל כבר מיחזור פסולת אלקטרוניקה, "נקודות ירוקות" למיחזור בקבוקי פלסטיק ואיסוף ניילונים, אלפי פחים כחולים לאיסוף נייר בבתים, פחים כתומים לאיסוף אריזות, פרויקט קומפוסטרים למיחזור אשפה ביתית, מתקנים לאיסוף בגדים ועוד.

במקביל לנתונים של תאגיד אל"ה יש לצין כי על פי נתוני חברת אמניר, גבעתיים הנה גם משיאניות מיחזור הנייר בישראל, כאשר רק מנייר וקרטון חוסכת העירייה כמעט מיליון ₪ מדי שנה בשל הפחתת היטלי הטמנה.

לצד נושא המיחזור כוללת התכנית העירונית גם את הכנסת נושא השימוש מחדש בחומרים, כאשר כחלק מזה נעשה שימוש מחדש באבני מדרכה, בעץ ובחומרים נוספים במהלך שיפוצי מתחמים וגינות ברחבי העיר כגון גינות פטאי ומרים ה"ממוחדשות".

יש לציין כי לצד המהלך ה"תשתיתי" הטמיעה עיריית גבעתיים  את נושא איכות הסביבה כחלק בלתי נפרד מתכנית הלימוד במערכת החינוך העירונית וכך תלמידי גבעתיים הפכו לשגרירי מיחזור ואיכות סביבה גם בבית – את התוצאות כולנו רואים.

נתוני מיחזור עירוניים

מיחזורית

גן שעשועים


פועלים למען איכות הסביבה

מיחזור ניירפח מיחזורים

ברחבי העיר מוצבות מכולות לאיסוף נייר למיחזור. גבעתיים היא השיאנית הארצית באחוזי מיחזור נייר יחסית לגודל אוכלוסייתה. בנוסף, בכל בתי העסק ובנייני המגורים הגבוהים שנבנו לאחרונה הוצבו מתקנים לדחיסת קרטונים, והוצבו מיכלים כחולים לאיסוף נייר בכל הבתים המשותפים.

סוללות

בחנויות החשמל, במרכולים הגדולים וברשתות הפארם מוצבים מיכלים לאיסוף סוללות. סוללות אלה נאספות ע"י העירייה ששולחת אותם להטמנה מסודרת ברמת חובב.
מיכלים לאיסוף צואת כלבים בכל רחבי העיר והוכשרו מתחמים בגנים הציבוריים.
סיירת שפ"ע אוספת בטנדר מיוחד את כל המפגעים בהם המשאיות הגדולות אינן יכולות לטפל.

מיחזור שמן

שמן בישול מעסקים מפונה אחת לכמה ימים מחבית שמוצבת סמוך לעסק. מיחזור השמן מונע חלחול למי התהום וזיהום מערכת הביוב.
ב"מרכז העסקים דרום" בכורזין, פועלת תחנת מעבר לאיסוף אשפה יבשה לנוחות בעלי העסקים כולל מתקן למחזור פלסטיק ומכולה למיחזור קרטון מעסקים.

מיחזור גזם

כל הגזם שנאסף מהגינות הציבוריות והגינות הפרטיות נאסף ומועבר למיחזור באתר חירייה, שם הוא הופך לדשן.
חדר אשפה למיחזור נדרש בכל בניין חדש הכולל מכבש לדחיסת קרטון, עגלות למיחזור פלסטיק וזכוכית.