תכנון הינו תהליך שבו הוועדה המקומית וגורמים פרטיים מקדמים שימוש מיטבי יותר במשאבי הקרקע שנמצא במרחב העירוני במחסור. ההליך מתבטא בעריכת מיפוי וסקרים ואיסוף פרמטרים שונים כגון: קיומם של מבני ציבור, דרכים, שצ"פים וכד' ולאחריו ניתוח הפרמטרים והכנת תוכניות בניין עיר הקובעים הוראות בינוי, צורת מגרשים, שימוש והפרשות לצורכי ציבור. גודל וצורת הפרשה לצרכי ציבור יקבע את איכות החיים של תושבי העיר גבעתיים. הוועדה המקומית גבעתיים מקדמת הליכי תכנון שונים ומגוונים על מנת לשפר את איכות חיי תושבי העיר כגון: תוכנית אב לאופניים, לשימור, תחבורה, מבני ציבור, שצ"פים ושב"צים וטבע עירוני.

הליכי התכנון

  1. הכנת וקידום תכניות בניין עיר חדשות.
    לנוהל תנאי סף להגשת תכנית בסמכות מחוזית ובסמכות מקומית - לחצו כאן.
  2. תכנון ובינוי השטחים המיועדים למטרות ציבור בגבעתיים.
  3. הסדרה קניינית של השטחים המיועדים לצורכי ציבור

צור קשר

במשרדי מנהל ההנדסה שינקין 2, גבעתיים

קבלת קהל באגף התכנון הנדסה תתקיים בימי שני בלבד בין השעות 15:00-17:00 אצל רונן משורר – ניתן לפנות גם במייל  RonenmM@givatayim.muni.il

מענה טלפוני

מזכירות המחלקה: 035722495 /  035722210

טבלת אנשי קשר - אגף תכנון מידע והשבחה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אריאל בלכר אדריכל העיר ומנהל אגף תכנון 03-5722495 ​ArielB@Givatayim.muni.il
קארין רדעי מזכירת אגף תכנון 035722495 ​KarinR@Givatayim.muni.il
רונן משורר מנהל מח' תכנון מידע והשבחה 03-5722239 Ronenmm@Givatayim.muni.il
עמית וינברגר רכז תחום GIS 03-5722774 AmitW@givatayim.muni.il
רינת שמואלי מידענית 035722578 RinatBe@Givatayim.muni.il
שמאי הוועדה המקומית לתו"ב ומנהל מחלקת שמאות 03-5722210 shamaut-gvt@givatayim.muni.il
לימור בן עמי - אדרי מזכירת מחלקת שמאות 03-5722210 LimorBA@givatayim.muni.il
אורטל רייזמן בודקת תב"ע 03-5722348 OrtalR@givatayim.muni.il
בודק תב"ע 03-5722263
רוית קודמן רכזת תב"ע 03-5722773 RavitK@Givatayim.muni.il

קבלת קהל

במשרדי מנהל ההנדסה שינקין 2, גבעתיים

קבלת קהל באגף התכנון הנדסה תתקיים בימי שני בלבד בין השעות 15:00-17:00 אצל רונן משורר – ניתן לפנות גם במייל RonenmM@givatayim.muni.il