​אגף הבטחון ושירותי החירום מתכלל שלוש מחלקות עירוניות:

פעילות האגף כוללת תכנון, ארגון והפעלת שירותי הביטחון של העיר ופיקוח עליהם בשגרה ובשעת חירום: בכל אסון טבע, אסון המוני, פיגוע חבלני או פלילי וזאת בתיאום עם גורמי הביטחון והחירום הרלוונטיים הכנת מוסדות הרשות ומתקניה (לרבות מוסדות החינוך) לתפקוד בשעת חירום לרבות מקלטים ציבוריים, מרכזי קליטה, פנוי ושהייה ועוד, הפעלת מערך הדרכות, השתלמויות, תרגולים ואימונים בתחומי הביטחון למאבטחים וסגל מוסדות ומתקני הרשות המקומית, הפעלת יחידת אבטחת מוסדות החינוך לצורך קיום סדרי אבטחה נאותים במוסדות חינוך ובפעילות חוץ בית ספרית, אבטחת אירועים עירוניים, הפעלת מערך הפיקוח העירוני, הפעלת השיטור העירוני יחד עם משטרת ישראל, אחריות כוללת לאכיפת החוק בנושא חניית כלי רכב ולקיום חנייה מוסדרת בהתאם למגבלות ו/או איסורים החלים על פי פקודת התעבורה והחנייה של עיריית גבעתיים, הפעלת הפקחים העירוניים בשגרה ובמסגרת אירועים מיוחדים, עבודת צוות ושיתוף פעולה בין יחידות העירייה ויחידות חוץ עירוניות, מתן מענה לפניות הציבור השונות בנושא דוחות וערעורים. 

נושאים קשורים

יצירת קשר

 

מענה טלפוני

ימים א', ג', ד', ה' 8:00-15:00
​יום ב' 8:00-14:00 וגם בין השעות 16:00-18:00

קבלת קהל

ימים א', ג', ד', ה' 8:00-15:00
​יום ב' 8:00-14:00 וגם בין השעות 16:00-18:00