​הפיקוח על הבנייה ממונה על אכיפת חוק התכנון והבניה ומשמשת כגורם הבלעדי והסמכותי אשר מופקד על אכיפת חוק התכנון והבניה התשכ"ה– 1965 והתקנות לחוקים

​תחומי אחריות המחלקה:

שלב ביצוע הבנייה

שלב ביצוע הבנייה כולל שלושה תתי שלבים:

  • תנאים לאישור תחילת העבודה.
  • תנאים למהלך ביצוע.
  • תנאים לתעודת גמר.

בכל אחד מן השלבים שלהלן יידרש מילוי תנאים בהתאם לרשימות המצורפות.  

חשוב: ללא מילוי תנאים שנקבעו בסימן זה, רואים את עבודת הבנייה שבוצעה לאחר מכן כעבודה שלא בהתאם לתנאי ההיתר!!!

תיאור סכמתי של השלבים: 
(על פי תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), תשע"ו-2016 (להלן "תקנות הרישוי"))

טבלה שלבי ביצוע בניה

נוהל ארגון אתר
יש להדפיס באתר ולחתום עליו בשלב הגשת המסמכים לאישור תחילת עבודות.
(לינק לנוהל ארגון אתר)
(רשימת מסמכים לשלב א')

נושאים קשורים:

יצירת קשר

משה בן שושן
מנהל מחלקת פיקוח על הבניה
 

מענה טלפוני

בימים א', ג', ה' לאדריכלים וליזמים בלבד למזכירות המחלקה
לשכת מהנדסת העיר - 035722281
מזכירות רישוי על הבניה - 035722237
מזכירות פיקוח על הבנייה - 035722455
מזכירות אגף התכנון - 03572249
 

קבלת קהל

פקס: 035732976