היחידה למידע הנדסי מרכזת את כל המידע התכנוני במרחב התכנון של הועדה המקומית. במסגרת השירותים הניתנים לאזרח ניתן לקבל מידע על ייעודי הקרקע בחלקות השונות, כתובות, תכניות בתוקף, תכניות אשר פורסמו להפקדה בעיתונות.

רצף התוכניות שבתוקף מהווה את התכנון האורבני של העיר. ניתן להזמין דפי מידע תכנוני בכתב תמורת תשלום אגרה. 

המידע בכתב ניתן בתוך כ- 30 ימים מיום התשלום (בתנאי שהמסמך מולא בהתאם לדרישות)