• כיתות לקויי למידה: ב' שמעוני, ג' שמעוני,  ד' בן גוריון.

  • כיתות רגשיות: א' ברנר, ד' גורדון, ו'- ז' גורדון, ח' ברנר.

  • כיתות תקשורת: ב'-ג' בורוכוב, ג'-ד' בורוכוב, א' אמונים, ב' אמנים, ג' אמונים,ד' אמונים.