תכנית המחוננים הפועלת במרכז הינה תכנית לטיפוח תלמידים מחוננים, בכיתות ג'-ח'.

התכנית פועלת בשיתוף עם אגף החינוך בעיריית גבעתיים, ומציעה פלטפורמה של לימוד חווייתי והעשרתי בתחומי המדעים, האומנויות וההומניסטיקה.

מטרתנו היא להכיר לתלמידים עולמות חדשים , להציע להם התנסויות מעניינות ולפתח מיומנויות של חקר, יזמות, חשיבה מסתעפת, פיתוח הדמיון ולטפח היבטים חברותיים וערכיים.

רשימת הקורסים
תוכניות מחונים ג'-ה'
תוכניות מחוננים ו'-ח'